Η Αρθροπλαστική Ισχίου με την τεχνική AMIS αναφέρεται σε ελάχιστα επεμβατική Αρθροπλαστική με χρήση της πρόσθιος προσπέλασης και ειδικό ορθοπαιδικό τραπέζι έλξης.

Η τεχνική απαιτεί την λήψη πιστοποίησης και πλεονεκτεί διότι αποφεύγει πλήρως την διατομή μυών ακολουθώντας ένα διαφορετικό χειρουργικό μονοπάτι . Χωρίς μυϊκό τραύμα δεν υπάρχει πόνος και αιμορραγία και η μετεγχειρητική κινητοποίηση γίνεται ανώδυνα και με ελάχιστους περιορισμούς .

Η έξοδος από το νοσοκομείο γίνεται σε λίγες ημέρες και εάν γίνει σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων οι ασθενείς απολαμβάνουν μια επέμβαση χωρίς προβλήματα και πόνους.