Το ισχίο αποτελεί την μεγαλύτερο άρθρωση του σώματος και συχνά παρουσιάζει ενδαρθρική παθολογία που ταλαιπωρεί τους ασθενείς μας αθλητές και μη.

Χόδρινες βλάβες , ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου καθώς και παρουσία οστικής υπερτροφίας δημιουργούν πόνο ,περιορισμό κινήσεων και μακροχρόνια καταστρέφουν την άρθρωση του ισχίου. Κοτυλομηριαία πρόσκρουση (FAI) , βλάβη Pincer , βλάβες του χόνδρου και του επιχειλίου χόνδρου (Labrum) πριν από λίγα χρόνια έμεναν αδιάγνωστες και αθεράπευτες. Τα τελευταία χρόνια μπορούμε αρθροσκοπικά και με ασφάλεια να θεραπεύσουμε αυτές τις βλάβες και να σώσουμε την άρθρωση του ισχίου από την εκφύλιση και την αρθρίτιδα !