Select Page

Η άρθρωση του ώμου διαθέτει τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος κινήσεων στο ανθρώπινο σώμα. Συνεπώς τραυματίζεται συχνά, τόσο σε αθλητικές δραστηριότητες όσο και σε ατυχήματα, ενώ η ηλικιακή εκφύλιση, συνδυαζόμενη με μικροτραυματισμούς, δημιουργεί μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις.

Ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς εντοπίζουμε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις που καλούμαστε να θεραπεύσουμε συντηρητικά ή χειρουργικά. Νεότεροι ασθενείς πάσχουν από επεισόδια Αστάθειας και κακώσεων Επιχειλίου Χόνδρου, ενώ μεγαλύτεροι ασθενείς ταλαιπωρούνται από  Ρήξεις τενόντων και ασβεστοποίηση Τενόντων, Οστεοφυτικές Αλλοιώσεις και Αρθρίτιδα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης.

Ο συνδυασμός ιστορικού , κλινικής εξέτασης και ειδικών κλινικών δοκιμασιών με τις απεικονιστικές εξετάσεις ( Υπέρηχος και Μαγνητική Τομογραφία) επιβεβαιώνουν την διάγνωση και κατευθύνουν την θεραπευτική μας παρέμβαση. Αρχικά η ανάπαυση με ειδική φαρμακευτική αγωγή και πρόγραμμα φυσικοθεραπείας μπορεί να θεραπεύσουν τον ασθενή μας, πιο σοβαρές και επίμονες καταστάσεις απαιτούν χειρουργική θεραπεία.

Η Αρθροσκόπηση του Ώμου καλείται να αντιμετωπίσει την ενδαρθρική και εξωαρθρική παθολογία αφήνοντας στην Ανοικτή χειρουργική τα Κατάγματα του Ώμου, την Αρθρίτιδα του Ώμου και τους Όγκους. Πιο συγκεκριμένα αρθροσκοπικά αντιμετωπίζουμε τις εξής βλάβες:

  1. Την Ρήξη του Επιχειλίου Χόνδρου μετά από Εξάρθρημα Ώμου ή Υπεξάρθρημα Ώμου και την συνοδό Αστάθεια του Ώμου, όπου ανάλογα με την κατάσταση των ιστών και την παρουσία βλάβης HillSacks , την ηλικία του ασθενούς και τον αριθμό των εξαρθρημάτων, απαιτείται η επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου με ειδικές άγκυρες και συμπληρώνεται με οστικές επεμβάσεις (Latarget, Bone Block κ.α.).
  2. Την Υπακρωμιακή Προστριβή ή Πρόσκρουση, όπου η παρουσία ανατομικής παραλλαγής του ακρωμίου ή  ύπαρξη οστεοφύτων, οδηγεί σε Ελάττωση του Υπακρωμιακού Χώρου, τραυματισμού του τένοντα του Υπερακανθίου και φθορά του και απαιτεί αφαίρεση των παθολογικών οστών και αναδιαμόρφωση του χώρου κάτω και εμπρός από το ακρώμιο με ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία ( διπολική διαθερμία, shaver ,acromionizer). Εάν απαιτείται αποκαθίσταται η βλάβη στον τένοντα.
  3. Την Ασβεστοποιό Τενοντίτιδα και την Θυλακίτιδα του Ώμου (Bursitis),όπου η καθήλωση αλάτων ασβεστίου (υδροξυαπατίτη) σε περιοχές φθαρμένου τένοντα και ο ερεθισμός του υπακρωμιακού θυλάκου εμφανίζεται με έντονα συμπτώματα πόνου, φλεγμονής που επιδεινώνεται με την παραμικρή κίνηση  του ώμου και βασανίζει τους ασθενείς μας. Η αφαίρεση του παθολογικού θυλάκου και η αφαίρεση των απασβεστώσεων από τον τένοντα με ειδική αρθροσκοπική τεχνική ανακουφίζει μόνιμα τον ασθενή μας και εάν απαιτείται συρράπτεται το έλλειμμα στον τένοντα (ανάλογα με το μέγεθός του).
  4.  Την Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου (Rotator Cuff) όπου λόγω κάκωσης ή εκφύλισης και συνδυασμό τους, δημιουργείται ρήξη ή αποκόλληση τμήματος των τενόντων του στροφικού πετάλου από την κεφαλή του βραχιονίου ( Μείζον και Έλασσον Όγκωμα) που εκδηλώνεται με πόνο, περιορισμό της κινητικότητας και αδυναμία στην εκτέλεση συγκεκριμένων κινήσεων του ώμου. Αντιμετωπίζεται με αρθροσκοπική συρραφή και επανακαθήλωση με ειδικά ράμματα και άγκυρες, αφού προηγηθεί νεαροποίηση του τένοντα και του οστού και συνδυάζεται με ακρωμιοπλαστική και μπουρσεκτομή στις περισσότερες περιπτώσεις.
  5. Την Βλάβη της Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου βραχιονίου Μυός όπου το ενδαρθρικό τμήμα του τένοντα φλεγμαίνει ή εκφυλίζεται και αποτελεί την συχνότερη πηγή πόνου στον Ώμο. Αντιμετωπίζεται αρθροσκοπικά με Τενοτομή ή Τενοτομή και Τενόδεση με ειδική άγκυρα ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ασθενούς.
  6. Την Υμενίτιδα , τον Παγωμένο Ώμο και την ύπαρξη Οστεοχόνδρινων Σωμάτων όπου παθολογικός υμένας προκαλεί ενόχληση και ύδραρθρο ή επώδυνη δυσκαμψία ή παράγει οστεοχόνδρινα τεμάχια που προκαλούν εμπλοκή στην άρθρωση και πόνο. Απαιτεί αρθροσκοπική υμενεκτομή και αφαίρεση των ελευθέρων σωμάτων ή διατομή του παθολογικού υμένα γύρω από την ωμογλύνη και άμεση αποκατάσταση της κινητικότητας.
  7. Την υποβοηθούμενη Αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων του Μείζονος Βραχιονίου Ογκώματος ή της Ωμογλύνης όπου παρεκτοπισμένα οστικά τμήματα αρθροσκοπικά ανατάσσονται και καθηλώνονται με κοχλίες ή άγκυρες χωρίς να απαιτείται ανοικτή επέμβαση.
  8. Την Αρθρίτιδα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης (Weightlifters Shoulder) όπου ο τραυματισμός της άρθρωσης από πτώση ή επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί από φορτία καταστρέφουν την άρθρωση και προξενούν πόνο, πιεστικά φαινόμενα και φθορά στον τένοντα του υπερακανθίου . Αντιμετωπίζεται με εκτομή των οστεοφύτων και του αρθριτικού χόνδρου και διεύρυνση του μεσαρθρίου διαστήματος που οδηγεί σε ύφεση των συμπτωμάτων και του πόνου. Συνοδές βλάβες αντιμετωπίζονται στον ίδιο χρόνο.

Η συνεχής βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και των υλικών αυξάνουν διαρκώς τις ενδείξεις και τις τεχνικές που διαθέτουμε, για την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ώμου.

Εάν τραυματίσατε τον Ώμο σας ή παρουσιάζετε πόνο και δυσκαμψία κατά τις κινήσεις του Ώμου, ο Ορθοπαίδικός Χειρουργός Νικόλαος Κωνσταντίνου, Διευθυντής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν, μπορεί να σας προσφέρει μια πλήρη κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση του Ώμου και να προτείνει την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος που σας ταλαιπωρεί.