Η αρθρίτιδα του γόνατος ταλαιπωρεί ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών επηρεάζοντας την καθημερινότητα τους και την ποιότητα ζωής τους. Η τελική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της καταστροφής των αρθρικών επιφανειών που επαναφέρει την ανώδυνη κίνηση σε μεγάλο βαθμό, είναι η ολική Αρθροπλαστική του γόνατος!

Σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών, η φθορά της άρθρωσης του γόνατος, περιορίζεται στο ένα από τα τρία διαμερίσματα του γόνατος κυρίως στο έσω. Η λογική λύση θα ήταν να αντικατασταθεί μόνο το φθαρμένο τμήμα του γόνατος,  αφού αυτό θα διατηρούσε την κινητικότητα ,θα επανέφερε την ανώδυνη βάδιση και την σταθερότητα της άρθρωσης. Η επέμβαση όμως της Μονοδιαμερισματικής Αρθροπλαστικής του γόνατος έχει αρκετά αναξιόπιστα αποτελέσματα με αποτέλεσμα να μην έχει ευρεία απήχηση στους Ορθοπαιδικούς.

Το πρόβλημα της μεθόδου λύνεται με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας . Η ρομποτικά υποβοηθούμενη Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος με το σύστημα Mako της Stryker που εφαρμόζουμε, εξασφαλίζει την απόλυτα αξιόπιστη αντικατάσταση των φθαρμένων χόνδρινων επιφανειών , σεβόμενη και διατηρώντας τους συνδέσμους του γόνατος και μη θυσιάζοντας υγιή τμήματα της άρθρωσης

Η επέμβαση γίνεται γρήγορα,  αναίμακτα και χωρίς μετεγχειρητικά προβλήματα δυσκαμψίας και πόνου διατηρώντας την αίσθηση του «δικού μας» γόνατος. Οι ασθενεις εξέρχονται τάχιστα του νοσοκομείου χωρίς μεταγγίσεις αίματος και κηδεμόνες βαδίζοντας με ή χωρίς υποστήριξη. Επανέρχονται γρήγορα στην καθημερινότητα τους και την ποιοτική ζωή που τους αξίζει!

Η ρομποτική Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Mako απευθύνεται σε ασθενείς όλων των ηλικιών που πάσχουν από αρθρίτιδα ένος διαμερίσματος του γόνατος και μπορεί να τους εξασφαλίσει άριστα αποτελέσματα με μικρή ταλαιπωρία,  άμεσα και το σημαντικότερο με επιβίωση στον χρόνο που είναι συγκρίσιμη της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος.

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ανατομίας του ασθενούς από την αξονική τομογραφία , που γίνεται προεγχειρητικό δημιουργείται το προεγχειρητικό ψηφιακό εκμαγείο του γόνατος και σχεδιάζεται η ορθή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων τιτανίου στο χώρο. Κατά την επέμβαση επικαιροποιούνται τα στοιχεία με ενημέρωση του σχεδιασμού, σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνοντας μετρήσεις του εύρους κινήσεως της αρθρωσης και της τάσης  των συνδέσμων και εξασφαλίζεται η άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στο χώρο από τον χειρουργό.

Η ορθή τοποθέτηση επιβεβαιώνεται διεγχειρητικά και καταγράφεται ηλεκτρονικά . Έχουμε λοιπόν την  επέμβαση που αντιμετωπίζει μόνο την βλάβη και σέβεται τους υγιής ιστούς και μπορούμε να την προσφέρουμε σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών όλων των ηλικιών

.