Η ενόχληση που αναφέρουν πολλοί ασθενείς κατά την βάδιση συνοδεύεται συχνά από παρουσία υπερκερατώσεων (κάλοι) στο πέλμα και παραμορφώσεων των μικρών δακτύλων με την μορφή της σφυροδακτυλίας.

Αιτία είναι η χαλάρωση των συνδέσμων του άκρου ποδός και η παραμόρφωση του βλαισού μέγα δακτύλου. Η αρχική αντιμετώπιση με πέλματα και ειδικά Ορθοπεδικά υποδήματα δεν λύνει το πρόβλημα, απλά μειώνει την ενόχληση.

Λύση αποτελεί η Διαδερμική Χειρουργική του Ποδός που αποτελεί την σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των παραμορφώσεων του ποδός ! Με μικρές τομές 2mm χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό, διενεργούνται οστεοτομίες των μεταταρσίων που σε συνδυασμό με τενοτομές και θυλακοτομές αποκαθίστανται οι παραμορφώσεις και η λειτουργικότητα του ποδιού με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται οι υπερκερατώσεις (Κάλοι).

Οι ασθενείς χειρουργούνται με τοπική αναισθησία στο πόδι ,εξέρχονται σε λίγες ώρες και βαδίζουν άμεσα με ειδικό μετεγχειρητικό παπούτσι. Η λύση της Διαδερμικής Χειρουργικής του Ποδός ταιριάζει σε όλες τις παραμορφώσεις του ποδιού .