Select Page

Ωλένια νευρίτιδα

Τι είναι η ωλένια νευρίτιδα;

Η ωλένια νευρίτιδα είναι ένα σύνδρομο που εμφανίζεται όταν το ωλένιο νεύρο συμπιέζεται ή ερεθίζεται σε κάποιο σημείο της πορείας του. Η πορεία του ωλενίου νεύρου ξεκινά από το βραχιόνιο πλέγμα και καταλήγει στην άκρα χείρα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η συμπίεση του νεύρου εκδηλώνεται στην αύλακα από την οποία διέρχεται, στην οπίσθια έσω επιφάνεια του αγκώνα (Cubital tunnel syndrome).

 

Τι είναι η ωλένια νευρίτιδα στον καρπό (πίεση του ωλένιου νεύρου στο κανάλι Guyon);

Εκτός από το εσωτερικό τμήμα του αγκώνα, το ωλένιο νεύρο ενδέχεται να παγιδευτεί και στο κανάλι του Guyon, δηλαδή στο ωλένιο κανάλι του καρπού. Η ωλένια νευρίτιδα του καρπού (ulnar tunnel syndrome) προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στο νεύρο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αισθητικά ή κινητικά προβλήματα και αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

 

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισής της;

Η συμπίεση του ωλενίου νεύρου στην ωλένια αύλακα του αγκώνα προκαλείται συνήθως από συχνή στήριξη του ατόμου πάνω στον αγκώνα. Επίσης, το παρατεταμένο λύγισμα του αγκώνα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή της εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει διάταση του νεύρου και στη συνέχεια εκδήλωση αισθητικών ή και  κινητικών συμπτωμάτων συμβατών με  νευρίτιδα. Τέλος, ένα άμεσο χτύπημα στην περιοχή του αγκώνα ή η πάχυνση των μαλακών ιστών με το πέρασμα των χρόνων ενδέχεται να συμβάλλουν στην παγίδευση του ωλένιου νεύρου και στην εκδήλωση συμπτωμάτων ωλένιας νευρίτιδας αγκώνα.

Από την άλλη, τα αίτια πρόκλησης της πίεσης του ωλένιου νεύρου στο κανάλι Guyon είναι τα παρακάτω:

 • Γάγγλιο
 • Επαναλαμβανόμενη πίεση στην περιοχή του καρπού (π.χ. κατά τη διάρκεια κάποιας χειρωνακτικής εργασίας)
 • Θρόμβωση της ωλενίου αρτηρίας
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες της περιοχής

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια το αίτιο πρόκλησης της ωλένιας νευρίτιδας. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις η ωλένια νευρίτιδα χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής.

Ποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησής της;

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησης της παγίδευσης του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα είναι οι κάτωθι:

 • Αρθρίτιδα αγκώνα
 • Προηγούμενοι τραυματισμοί ή κατάγματα αγκώνα
 • Εξάρθρημα αγκώνα
 • Ανατομικές ανωμαλίες (π.χ. βλαισός αγκώνας)
 • Κύστες κοντά στην άρθρωση του αγκώνα
 • Σακχαρώδης διαβήτης

Η ωλένια νευρίτιδα του καρπού εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς που σηκώνουν συχνά βάρη, κάνουν ποδηλασία ή χρησιμοποιούν δονούμενα μηχανήματα (π.χ. κομπρεσέρ).

 

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται;

Η συμπτωματολογία της ωλένιας νευρίτιδας του αγκώνα περιλαμβάνει τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Πόνος στο εσωτερικό του αγκώνα
 • Εκδήλωση μουδιάσματος στο μικρό δάκτυλο και στον παράμεσο (κυρίως όταν ο αγκώνας είναι λυγισμένος)
 • Αδύναμη λαβή
 • Δυσκολία στην πραγματοποίηση λεπτών κινήσεων (π.χ. δακτυλογράφηση) κ.ά.

Η ωλένια νευρίτιδα καρπού εκδηλώνεται με τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Μούδιασμα στο μικρό και στο μισό τμήμα του παράμεσου
 • Αδυναμία προσαγωγής του μικρού δακτύλου
 • Αδύναμη λαβή
 • Εκδήλωση γαμψοδακτυλίας στον παράμεσο και στο μικρό δάκτυλο
 • Δυσκολία ή αδυναμία διαχωρισμού ή κλεισίματος των δακτύλων
 • Δυσκολία συντονισμού των δακτύλων κ.ά.

 

Ωλένια νευρίτιδα & Διάγνωση

Η διάγνωση της ωλένιας νευρίτιδας πραγματοποιείται με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και της κλινικής εξέτασης του ασθενούς. Επίσης, ενδέχεται να είναι χρήσιμες και απεικονιστικές εξετάσεις, όπως απλή ακτινογραφία για τον αποκλεισμό αρθρίτιδας ή κάποιου άλλου τραυματισμού. Τέλος, ανάλογα με τις υποψίες που προκύπτουν από την κλινική εξέταση ο ασθενής ενδέχεται να υποβληθεί σε ηλεκτρομυογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

 

Ποια είναι η θεραπεία της ωλένιας νευρίτιδας;

Η ωλένια νευρίτιδα τόσο του αγκώνα όσο και του καρπού μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικά μέτρα ή με χειρουργική επέμβαση.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

 • Ανάπαυση του πάσχοντος μέλους
 • Τροποποίηση δραστηριοτήτων και αποφυγή εκείνων που επιδεινώνουν τα συμπτώματα
 • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Χρήση ειδικού νάρθηκα ακινητοποίησης του αγκώνα κατά τη διάρκεια του ύπνου
 • Φυσικοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις νευρικής ολίσθησης

Εάν τα συντηρητικά μέτρα δεν προσφέρουν ανακούφιση, τότε η χειρουργική επέμβαση αποτελεί μονόδρομο. Εάν η ωλένια νευρίτιδα καρπού οφείλεται στην ύπαρξη κάποιου λιπώματος ή γαγγλίου, η αφαίρεσή τους είναι αρκετή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η απελευθέρωση του ωλενίου νεύρου και την οριστική ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα της ωλένιας νευρίτιδας.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα προαναφερθέντα συμπτώματα, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Ορθοπαιδικό Χειρουργό-Τραυματιολόγο Νικόλαο Κωνσταντίνου. Ο ιατρός διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας και είναι ο πλέον κατάλληλος για το σχεδιασμό ενός εξειδικευμένου θεραπευτικού πλάνου.

Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα ενδέχεται να προκληθεί από παρατεταμένη στήριξη στον αγκώνα ή το παρατεταμένο λύγισμά του. Από την άλλη, η ωλένια νευρίτιδα του καρπού προκαλείται από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ύπαρξη γαγγλίου, επαναλαμβανόμενη καταπόνηση του καρπού κατά τη διάρκεια χειρωνακτικών εργασιών κ.ά.

Η ωλένια νευρίτιδα αγκώνα εμφανίζεται με συμπτώματα όπως πόνο στο εσωτερικό του αγκώνα, μούδιασμα του παράμεσου και του μικρού δακτύλου κ.α.

Η ωλένια νευρίτιδα καρπού εκδηλώνεται και αυτή με αδύναμη λαβή, μούδιασμα των δακτύλων, δυσκολία συντονισμού τους κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κ.ά.

Η διάγνωση της ωλένιας νευρίτιδας πραγματοποιείται με τη λήψη ατομικού ιστορικού του ασθενούς και την κλινική εξέταση του ασθενούς.  Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων.

Η ωλένια νευρίτιδα αντιμετωπίζεται συντηρητικά ή με χειρουργική επέμβαση. Εάν τα συντηρητικά μέσα δεν ανακουφίσουν τον ασθενή, τότε η χειρουργική επέμβαση είναι μονόδρομος. Τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης είναι άριστα και ο ασθενής απαλλάσσεται άμεσα από τα συμπτώματα.