ΡομποτικΗ ΧειρουργικΗ

Στον τομέα της χειρουργικής η πρόοδος της Ρομποτικής Χειρουργικής ανοίγει το δρόμο για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, με διάρκεια αποτελεσμάτων και σημαντική βέλτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.