Παθήσεις Παίδων

Παθήσεις Παίδων

Η Παιδοορθοπαιδική αποτελεί τμήμα της Ορθοπαιδικής που ασχολείται με τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά κατά την ανάπτυξη του σκελετού τους , μετά από κακώσεις και τραυματισμούς και περιλαμβάνει συνδεσμικές , μυϊκές και οστικές ή αρθρικές βλάβες . Η ενασχόληση...
Συνδεσμικές Κακώσεις

Συνδεσμικές Κακώσεις

Οι σύνδεσμοι αποτελούν τους σταθεροποιητικός μηχανισμούς των αρθρώσεων και είναι έτσι κατανεμημένοι στον χώρο ώστε να επιτρέπουν τις επιθυμητές κινήσεις κάθε αρθρώσεων αλλά να περιορίζουν παράδοξες και επιβλαβής για την άρθρωση μετατοπίσεις ή θέσεις. Χωρίζονται σε...
Οσφυαλγία

Οσφυαλγία

Οσφυαλγία καλείται ο πόνος στην περιοχή της μέσης και αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου στη σύγχρονη εποχή. Υπολογίζεται ότι το 75 % των ανθρώπων θα υποφέρουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους από πόνο στην περιοχή της μέσης. Εργασιακές συνθήκες,...
Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυασμό με την παράταση του χρόνου ζωής των ανθρώπων και την λήψη μακροχρονίως φαρμάκων επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα και την ποσότητα του οστού που υπάρχει στο σώμα μας. Η κατάσταση αυτή καλείται οστεοπόρωση όταν ξεπερνάει το όριο -2,5...